לוח פעילויות ​

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
בוקר
(13:00 – 10:00)
תחרותתחרותתחרות מודרכתמשחק מודרךמשחק מודרך
אחרי הצהריים
(19:30 – 16:30)
משחק מודרך
(20:00 – 17:00)
קורס מתחילים
(19:00 – 17:00)
תחרות
תחרותתחרות
(20:00 - 16:30)
ערב
(23:00 – 20:00)
תחרותקורס מתחילים
(21:30 – 19:30)
תחרות

כעשר דקות לפני כל תחרות, מתקיימת הרצאת מומחה