למצוא את המלכה

כאשר נשאלתי מה יהיה נושא השיעור הראשון של קורס שחקני תחרויות שנפתח במועדון שלנו בדצמבר 2007 השבתי: “עקיפה”. אך ששאלו אותי: “נו באמת?!? זה לא קורס מתחילים!”, הרחבתי בסיוג מסוים: “איך למצוא את המלכה!” על זה לרוב נעניתי (ע”י גברים בעיקר): “אני כבר מצאתי אותה, היא מחכה לי בבית”.

ועכשיו ברצינות, מציאת המלכה במצב של עקיפה דו כיוונית היא אחד מהמהלכים החשובים ביותר של הכרוז. עובדה היא שהשחקן המומחה במצב שניתן לעקוף לשני הכיוונים הופך את העקיפה למהלך עם סיכויי הצלחה גבוהים בהרבה מ- 50%.

המצב הנידון הוא כזה:

כאשר חסרה לנו המלכה בסדרה מסוימת כלל האצבע מורה לנו לעקוף עם 8 קלפים (Finesse) ולשחק AK עם 9 (Drop). כאשר יש בידנו את ה- AKJ10 וה- AK לא ממוקמים באותה היד, יש ביכולתנו לבצע עקיפה על המלכה בכל כיוון שנבחר (לפי הדוגמא, על צפון או על דרום). מצב זה נקרא עקיפה דו כיוונית. סדרת מאמרים זו תראה טכניקות אשר בעזרתן השחקן המומחה בוחר את הכיוון המוצלח.

 KJ92♥  AT83♥

עצה ראשונה לשחקן שמחפש את המלכה – “פרקטיקה עובדת”

במידה ובידכם AKJ109 מחולקים בשתי הידיים
(ה- 10 וה-9 מהותיים לצורך מהלך זה!!! ):

התחילו עם הנסיך!
כעת אחד מ- 3 תרחישים יקרה:
  1. המגן ביד שנייה “יכסה תמונה בתמונה” – כלומר, ישחק את ה- Q כאשר הוא ממלא אחר הכלל היסודי: “תמונה מכסה תמונה”. במצב זה תפסנו לו את המלכה!
  2. המגן ביד שנייה יבצע היסוס/מחשבה ברורים וישחק נמוך – מותר לכרוז להפיק ידע מהיסוס המגנים ולפיכך יבחר לעקוף על מגן זה! ההיסוס של המגן חשף כי המלכה בידו.
  3. המגן ביד שנייה שיחק נמוך ללא היסוס: המסקנה, סביר להניח שהמלכה נמצאת אצל המגן השני, לפיכך נעלה עם קלף גבוה (A/K) ונעקוף עליו!

     

     KJ92♥  AT83♥
בדוגמא זו יתחיל מערב ב- J!
  1. במידה וצפון שיחק מלכה, נפתרה הבעיה.
  2. במידה וצפון היסס (באופן ברור!) נשחק שהמלכה עליו.
  3. במידה וצפון שיחק נמוך ללא היסוס, יעלה מערב עם ה- A וישחק על המלכה בדרום.