סטיימן לא מחייב

              76543
76543
32
2

השותף פותח 1NT והיריב מימינך עבר. כיצד תכריז?
ברור לכולנו כי יש כאן בעיה חמורה. האפשרות היחידה בשיטתנו היא “להמר” על אחת מסדרות המייג’ור: כלומר, הכרזת טרנספר ולאחריה פאס. אולם, חסרי המזל מבינינו יבחרו בהארט כאשר לשותף 2 הארטים ו- 4 ספיידים; ובספייד אם המצב הפוך. מכל מקום, אנחנו לא אוהבים הימורים.
“סטיימן לא מחייב” אינו משאיר מקום להימורים מסוג אלה.

דוגמא נוספת:

              Q654
J654
32
J42


לאחר שהשותף פתח 1NT והשותף מימינך עבר, כיצד תכריז?
אין שאלה- פאס. על אף שרוב הסיכויים כי יש בנמצא התאמה באחת מסדרות המייג’ור, אין ביכולתנו לקחת את הסיכון לעלות גבוה מדי. גם כאן ל”סטיימן הלא מחייב” יתרון משמעותי.

כללי השימוש בקונבנציה:

  1. בתשובה לפתיחה או אוברקול של 1NT (אך ללא התערבות היריב מצד ימין).
  2. עולה בקנה אחד עם הסטיימן הקלאסי, אך לא מתאימה לאלה המשחקים פפט סטיימן (להם הפתרון המקובל הוא להשתמש בפפט בגובה ♣3 בלבד ו- ♣2 להשאיר לסטיימן).
  3. שני תנאים לשימוש:
  4. 0-7 נקודות (יד חלשה)
  5. שתי סדרות המייג’ור (4-4/5-4/5-5)
  6.  על הפותח להשתמש בכרטיס ה- Alert ולהצהיר באם נשאל שמדובר בסטיימן לא מחייב.

 

  ההגדרה ל – ♣1NT -2
סטיימן רגיל או יד עם שתי סדרות המייג’ור ו- 0-7 נקודות

כיצד המשיב ממשיך על תשובת הפותח לסטיימן, במידה ובידו האופציה החלשה?
יש למשיב רק שתי אפשרויות הכרזה – פאס מול 2 במייג’ור; או ♥2 מול ♦2.

השותף פתח 1NT, ביד זו נכריז ♣2. לרוב השותף עונה ♥2 או ♠2 ומצאנו התאמה! לפיכך נכריז פאס. אם השותף עונה ♦2, נכריז ♥2- בקשה מהשותף לבחור בין שני המייג’ורים (“pass or correct”).

              Q654
J654
32
J42