פתיחת יד שלישית

לעיתים, ניתן לפתוח את ההכרזה בפתיחה “לא נורמלית” (פתיחה חלשה במיוחד), לצורך מטרה מסוימת. עפ”י רוב, יש להיזהר עם פתיחות מסוג אלה, בשל נטיתו של השותף להתייחס להכרזות “ברצינות”… לפיכך, נעדיף לפתוח פתיחות מסוג אלה:

  • ביד שלישית – כאשר השותף לא חזק במיוחד.
  • במצב פגיעות נוח – כשאנו יחסית מוגנים.

 

פתיחות “לא נורמליות” ביד שלישית עשויות להיות במטרה:

  1. להצביע על הובלה נוחה – לעיתים סדרה חזקה בלבד מספיקה לפתוח יד.
  2. להפריע ליריבים – כאשר אנו מתחילים את ההכרזה ליריבים קשה יותר להגיע למשחק מלא.
  3. לצורך תחרות – עם ידיים חלוקתיות נעדיף להיות ביתרון המתקבל כאשר אנו פותחים את ההכרזה.

הערה – שחקן אשר פתח פתיחה לא נורמלית יכריז פס על כל תשובה של שותפו!!!

דוגמאות לפתיחות לא נורמליות:

AKQx
xxxx
xxx
xx

1spade בשביל לסמן הובלה!

xx
QJTxx
A987x
X

1heart בשביל תחרות וגם לצורך הפרעה ליריבים!